Haberler

Mera Islahı Amenajman ve Geri Dönüşüm Projeleri

4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Mera Islah Projeleri: Mevcut mera alanlarında bakım ve ıslahının yapılarak verimliliğin arttırılması, korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Mera Geri Dönüşüm Projeleri: 4342 sayılı Kanun’un 14.maddesi kapsamında;

-Arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen maden ve petrol faaliyeti ile jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular

-Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, turizm yatırımları için zaruri olan,

-Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan,

-Ülke güvenliği ve olağanüstü hal durumlarında ihtiyaç duyulan,

-Doğal afet bölgelerinde yerleşim yeri için ihtiyaç duyulan,

-Petrol iletim faaliyetleri ile elektrik ve doğal gaz piyasası faaliyetleri için gerekli bulunan,

-Jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan,

-Cumhurbaşkanınca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen,

– 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilen endüstri bölgeleri, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilen teknoloji geliştirme bölgeleri, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan organize sanayi bölgeleri ve 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında kurulan serbest bölgeler için kuruluş ve genişleme aşamalarında ihtiyaç duyulan,

-16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca kurdurulacak veya 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından kurulacak veya kurdurulacak elektronik haberleşme altyapıları için ihtiyaç duyulan,

Yerlerin talebi doğrultusunda tahsis amacı değişikliği için Mera Geri Dönüşüm Projeleri hazırlanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir