-IPARD II
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Ağustos 2023 tarihinde IPARD II Programı On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Başvuru Çağrı İlanını görmek için tıklayınız.

AGROCITY DANIŞMANLIK

Devlet Hibe ve Teşvik Danışmanlığı

İşletmelerin, hem teknik hem de maddi açıdan gelişmesinde katkı sağlayarak, onların rekabet gücünü artırmayı hedefler. Genel olarak orta ve küçük işletmelerin, kurulmalarında maddi kolaylık sağlayarak, ilk adımlarını daha kolay bir şekilde atabilmelerinde ve halihazırda kurulmuş olanların daha rahat büyüyebilmelerinde yardımcı olan tamamen devlet aracılığıyla yapılan desteklerdir. 

Bu doğrultuda biz, firmayı analiz ederken yaptığı ya da yapacağı faaliyetlerin hangi kapsamda hangi teşviklerden faydalanabileceğini tespit edip, firma için danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Teşvik dosyalarını ya da programlara başvuruların yapılması gibi başka işlemleri de yürütüyoruz.

 

1.KKYDP
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP), ağırlıklı olarak IPARD kapsamı dışında kalan illlerde faaliyet gösteren çiftçilerimize %50 hibe desteğiyle katkı sağlayan bir programdır.
-Ekonomik Yatırımlar,
-Altyapı Yatırımları

2.IPARD
Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

AGROCITY DANIŞMANLIK

Faaliyet Alanlarımız

1
TARIMSAL YATIRIM DANIŞMANLIĞI
2
TOPRAK KORUMA PROJESİ
3
MERA GERİ DÖNÜŞÜM/ ISLAH PROJELERİ
4
TARIMSAL YAPI PROJELERİ
5
DEVLET HİBE VE TEŞVİK DANIŞMANLIĞI
6
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN...