FAALİYETLERİMİZ…

Tarımsal Yatırım
Danışmanlığı

Tarımsal nitelikli arazilerinizin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için ya da planladığınız faaliyet ile ilgili nasıl ilerlemeniz gerektiğine dair tüm desteklerimizle sizlere hizmet vermeye hazırız.

FAALİYETLERİMİZ…

Tarımsal Yapı Projeleri

Tarım arazilerinde yapılması planlanan tarımsal faaliyetlerle (hayvancılık, mantar üretimi, soğuk hava deposu vb.) ilgili yapı ruhsatı aşaması için gerekli olan tüm projelerde mühendislik ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

slayt-logo-2

FAALİYETLERİMİZ…

Devlet Hibe ve Teşvik Danışmanlığı

İşletmelerin, hem teknik hem de maddi açıdan gelişmesinde katkı sağlayarak, onların rekabet gücünü artırmayı hedefler. Genel olarak orta ve küçük işletmelerin, kurulmalarında maddi kolaylık sağlayarak, ilk adımlarını daha kolay bir şekilde atabilmelerinde ve halihazırda kurulmuş olanların daha rahat büyüyebilmelerinde yardımcı olan tamamen devlet aracılığıyla yapılan desteklerdir.

slayt-logo-2

FAALİYETLERİMİZ…

Toprak Koruma
Projeleri

Tarım arazilerinde, gerek tarımsal faaliyetler, gerekse tarım dışı faaliyetlerin yapılması istenilmesi durumunda; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında toprağın kullanımı ile çevre arazilere zarar vermeyecek şekilde hareket edilmesi ve bunun için de gerekli önlemlerin alınması için hazırlanan çalışmalardır.

FAALİYETLERİMİZ…

Mera Geri Dönüşüm ve Islah Projeleri

Mera ıslah projeleri mevcut mera alanlarında bakım ve ıslahının yapılarak verimliliğin arttırılması, korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Mera alanlarında talep edilen 4342 sayılı Kanun’un 14.maddesi kapsamında olması durumunda ise mera geri dönüşüm projeleri hazırlanmaktadır.

Toprak Koruma Projeleri

Tarımsal Yapı İzinlendirmeleri

Büyükbaş Besi/Süt Hayvan Yetiştiriciliği, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Kanatlı (Etlik/Yumurta/Kuluçkahane) Yetiştiriciliği, At Yetiştiriciliği, Köpek/Evcil Hayvan Yetiştiriciliği…

Tarımsal Yapı İzinlendirmeleri

Solucan Gübresi Üretim Tesisleri, Soğuk Hava Deposu, Tarımsal Depo, Mantar Üretim Tesisleri, İpek Böceği Üretim projelendirilmesi ve de izinlendirmesi…

Tarım Dışı Kullanım İzinleri

GES (Güneş Enerji Santralleri), RES (Rüzgâr Enerji Santralleri), HES (Hidroelektrik Santralleri), Toplu Konut/Konut Yerleşimi, Fuar Alanları…

Tarım Dışı Kullanım İzinleri

Antrepo, Karayollarının Çalışması, Demir Yollarının Çalışması, Maden Ocakları, Jeotermal Arama/Sondaj Projeleri, Doğalgaz Boru Hattı, Ekoturizm…

Duyurular & Haberler

Bizimle ilgili güncel bilgileri takip edebilirsiniz...